Wie zijn de Groene11?

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 is in 2007 opgestart met als doel de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting het Nederlandse parlement te vergroten. Daartoe hebben de deelnemende organisaties aan de Groene11 gezamenlijk een bureau in Den Haag.

In de Groene11 werkten oorspronkelijk elf natuur- en milieuorganisaties samen, inmiddels zijn het er veertien. Naast het zijn van een vast aanspreekpunt voor politiek Den Haag adviseert de Groene11 bij de belangenvertegenwoordiging van deze groene organisaties. Daarnaast houdt zij de politieke ontwikkelingen in Den Haag bij en brengt daarvan verslag uit naar de aangesloten organisaties. Ook faciliteert de Groene11 zoveel mogelijk samenwerking tussen de verschillende aangesloten organisaties wat betreft belangenbehartiging in Den Haag.

De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds.

Voor contact met de Groene11 kunt u mailen naar: info@groene11.nl

Groene11 account:

Inloggen Maak account aan
 • Greenpeace
 • IUCN NL
 • IVN
 • LandschappenNL
 • Milieudefensie
 • Natuur & Milieu
 • Natuur en Milieufederaties
 • Natuurmonumenten
 • SoortenNL
 • Stichting De Noordzee
 • Vogelbescherming Nederland
 • Waddenvereniging
 • Wereld Natuur Fonds